Turvalisus ja töökindlus

MOREVIA – süsteem kõrge turvalisusega ja töökindlusega. Dubleeritud kommunikatsiooniliinid, tööstuse andmeedastusprotokollid, parimad seadmed, toiteallikate dubleerimine – kõik mängib oma rolli kindlaks ja jätkusuutlikuks süsteemitööks 24/7/365.

Automatiseerimise ja tehnoloogia kontseptsioon.

MOREVIA on põhjendatud firma DMVK Tech tarkvara arendustel. Seadmete ja tarkvaramoodulite  konfiguratsioon valitakse iga laeva jaoks individuaalselt.  Süsteemi tööks kasutatakse kõrgekvaliteedilised seadmed: Siemens ja Mitsubishi kontrollerid, jaotatud perifeeria moodulid Wago, Phoenix Contact, Crevis. Kõik seadmed on sertifitseeritud Lloyd, DNV, BV. Kommunikatsiooniprotokollidena kasutatakse Profinet, Profibus, Modbus RTU/TCP. Samuti, olemasolevate süsteemide vahetamiseks me pakkume uue põlvkonna kommunikatsioon: SHDSL modem, mis loob Ethernet TCP/IP võrku olemasolevate kahesooneliste varjestatud kaablite alusel.

Modulaarne lähenemine süsteemi konfiguratsioonile lubab säästa raha ja aega nii paigaldamisel, kui ka  tulevikus laiendamisel ja hooldamisel. On võimalik alustada moderniseerimist soodsamast süsteemist APS ning tulevikus laiendada süsteemi laeva täieliku juhtimiseni. Maksimaalselt kasutatakse olemasolevaid kaableid ja andureid, mis vähendab paigalduse aegu ja kulusi.

Süsteemi pea kohal on kontroller Siemens S7-1500. Seeria 1500 kontrollerid on lipulaevad Siemens’i kontrollerite reas ning tagavad võrratuid tulemusi ja usaldusväärsust. Peakontrolleri kommunikatsioon jaotatud perifeeria jaamadega teostatakse duubeldatud ringliini abil. Kriitiliselt tähtsate seadmete kontrollimiseks ja juhtimiseks võib lokaalsed kontrollerid kasutada. Tavarežiimis lokaalne kontroller saab käsud peakontrollerist, kuid kriitilistes olukordades, näiteks täieliku kommunikatsiooni rikkumisega, võib tegutseda iseseisvalt. Sellega tagatakse ohutu ja kindel töö.

Operaator kontrollib süsteemi tööd operaatoripaneelide või touch-kuvarite abil. Kogu juhtimiskontseptsioon on seotud puutejuhtimisega, kuid on võimalik ka juhtimine trackball ja klaviatuuri abil. Kõik kriitiliste seadmete (peamasinate, diisligeneraatorite jne) juhtimine on dubleeritud fuusiliste nupudega. Juhtimispaneelide arv ja asukoht praktiliselt pole piiratud. Tugeva küljena on see, et paneelid on ühesuguselt programmeeritud ning koguinfo on kättesaadav täismahus igal kohal (kui ei nõuta muu, vastavalt teabepoliitikale), mis tagab ohutust ja juhtimismugavust.

MOREVIA – süsteem kaughalduse võimalusega. Pardal interneti olemasolul DMVK Tech insenerid omavad võimaluse teostada süsteemitöö kaugkontrollimist, diagnoosimist, laeva Omaniku tellimusel viia muudatusi seadmete juhtimisprogrammi sisse, teostada uuendusi ja korrigeerimisi. Kaugjuurdepääsu ohutus tagatakse krüpteeritud 192-256-bitise VPN-kanaliga, millega ühendamine on võimalik ainult füüsilise juurdepääsu võtme olemasolul (juurdepääsu võti on olemas ainult DMVK Tech inseneril. Nõudmisel on võimalik dubleeritud võtme loomist süsteemi Tellija jaoks).

Kõik häired ja sündmused kantakse sündmuste logi sisse ajalooks ja meeskonnaga edasiseks analüüsimiseks. Samuti info kriitilistest sündmustest või igapäevased raportid on võimalik saata peakontorisse või superintendanti e-postile.

Turvalisus ja töökindlus.

MOREVIA – süsteem kõrge turvalisusega ja töökindlusega. Dubleeritud kommunikatsiooniliinid, tööstuse andmeedastusprotokollid, parimad seadmed, toiteallikate dubleerimine – kõik mängib oma rolli kindlaks ja jätkusuutlikuks süsteemitööks 24/7/365.

Lokaalsed kontrollerid tagavad kriitiliselt tähtsate seadmete tööd isegi teiste moodulitega täieliku kommunikatsiooni rikkumisel (nt sidekaablite rikkumisel).

Diagnoosimissüsteem pidevalt kontrollib üksikute sõlmede, andurite ja kogu süsteemi seisundit. Juhul, kui rikneb mingi seade või kaob sellega side, laeva meeskond teavitakse sellest viivitamatult valgus- ja helisignaali APS abil ning teavitusega operaatoripaneelil.

Maksumuse optimeerimine.

Moodulne süsteem MOREVIA võimaldab tunduvalt vähendada maksumust ja ajakulu seadmete paigaldamisel.

  1. Jaotatud perifeeria kasutamine võimaldab paigaldada sidejaamad vahetult juhtivate seadmete kõrval, mis vähendab kaabeldustööde maksumust.
  2. Olemasolevate sidekaablite kasutamine kiire ja kindla võrgu organiseerimiseks samuti tunduvalt vähendab maksumust.
  3. Modem-Coupler-IO süsteem võimaldab mitmekordselt vähendada IO-moodulite maksumust võrreldes konkureerivate süsteemidega, kus iga moodul on eraldi sidejaam. Samuti see vähendab sisendite-väljundite küsitlusaega ning tagab stabiilsemat ühendust.
  4. Ning kõige pealmine MOREVIA-süsteemide mugavus – see on võimalus Laevaomanikul astmelist laevaautomaatika moderniseerimist plaanilistes remontides, mis toob kaasa väikesed finantsinvesteeringud, kuid uuendatud süsteemi ja laeva kui terviku töökindlus suureneb oluliselt.

Paigaldamine ja kasutuselevõtt.

MOREVIA moodulne struktuur võimaldab lühikese aja jooksul vahetada olemasolevad moodulid uute vastu. Seadmete kompaktsed mõõdud tavaliselt lubavad kasutada olemasolevaid kilpe ja montaažiplaate. Kontrolleri võimalused lubavad viia programmi muudatusi kontroll- ja juhtimisprotsesse katkestamata.

Kasutamine ja hooldamine.

MOREVIA-süsteemi operaatori kasutajaliides on loodud võimalusega juhtida puutega. Selleks on kasutusel operaatoripaneelid või touch-kuvarid. Samuti on võimalik üheaegne juhtimine trackball, klaviatuuri ja füüsiliste nupude abil. Minimaalne võimalik konfiguratsioon – üks operaatoripaneel ning üks monitor serveri arvutiga. Maksimaalselt võimalik monitorite ja operaatoripaneelide kogus praktiliselt pole piiratud ning määratakse mõistliku vajadusega ja Veeteede Ameti nõudmistega. Näiteks kriitiliste seadmete (nt peamasinate ja peadiisligeneraatorite) juhtimine ning andmete kuvamine nendest peavad olema dubleeritud.

Igal monitoril on kättesaadav täielik info kogu süsteemi kohta ning tagatud täisjuhtimine, mis garanteerib kindlust ja ohutust isegi ühe töötava monitoriga. Liides luuakse iga laeva jaoks individuaalselt. Mnemoonilised skeemid tagavad intuitiivselt selget juhtimist, mis lühendab koolituse aega.

Kriitiliselt tähtsate seadmete jaoks on võimalik paigaldada lokaalsed operaatoripaneelid (7-9 tolli), et võimaldada antud seadmete juhtimist isegi täieliku ühenduse kadumisel teiste jaamadega.

Jaotatud perifeeria moodulite sisendid-väljundid omavad optilist eraldust toite- ja sidesüsteemidest. See tagab stabiilset tööd ja moodulite diagnoosimist isegi probleemide puhul andurite poolt.

IO-mooduli rikke korral ei nõuta kogu süsteemi tööde peatumist, piisab voolust välja lülitama ainult ühte sidejaama. IO-mooduli vahetamine võtab keskmiselt 1-3 minutit. Eraldi konfigureerimine samas pole vajalik. Modemi või Profinet-coupler vahetamine samuti võtab 3-5 minutit aega, kuid vajab konfigureerimist. Konfigureerimine teostatakse kas meeskonnaga, või kaugühenduse abil. Kindlustunnega võib öelda, et meie seadmete riknemine on ainulaadne juhtum ja hetkel ei olnud meil selliseid pretsedente.

Süsteemide moderniseerimise lahendused.

Süsteemi MOREVIA valik on loogiline olemasoleva kontroll- ja juhtimissüsteemi vahetamisel. MOREVIA valik valmistab ette baasi tuleneva süsteemi laiendamiseks ilma suurte kuludeta.

Meie süsteemi võib paigaldada ükskõik mille olemasoleva asemele, mis kasutanud nii standartiseeritud andurid, kui ka proprietaarsed signaalid ( nt AUTRONICA).

Teie süsteemi asendamise tagamiseks MOREVIA vastu on vaja järgmine:

  1. Laeva inspekteerimist. Meie spetsialistid uurivad hoolikalt olemasoleva süsteemi seisukorda ning valmistavad raporti. Raportisse kuulub hetkene seisukord, üksikasjalik moderniseerimiskava, kasutatavad seadmed ja maksumuse analüüs. Antud raport on töölepingu aluseks.
  2. Projekteerimine. Projekt viiakse läbi vastavalt tellija nõuetele ja antakse tellijale kinnitamiseks.
  3. Paigaldamine. Süsteem installitakse laeval remondi või dokkimise ajal. Paigaldamine võib olla teostatud meie inseneridega või tellija esindajatega meie inseneri juhendamisel.

Käivitamine ja koolitamine. Meie insenerid koos tellija esindajaga veenduvad, et seadmed töötavad korralikult. Teostatakse täielik meeskonna koolitamine pardal, Tellijale antakse üle juhendid ja elektriskeemid.