LISAELEMENDID

Abiseadmete kontroll

Abiseadmete kontroll integreeritakse MOREVIA süsteemi protsesside täielikuks juhtimiseks. Saadaval on lai valik juhtivaid ja kontrollitavaid seadmeid.

Kontrollimiseks kasutatakse lokaalsed kontrollerid, mis on ühendatud ühte võrku. Lokaalsete kontrollerite kasutamine võimaldab hoida tööprotsesse kontrolli all isegi teiste kontrolleritega ühenduse kadumisel. Samuti on võimalik kasutada lokaalseid operaatoripaneele seadmete juhtimiseks kohapeal.

MOREVIA võimalikud kasutused:

 

 1. Pumpade juhtimine, k.a. automaatkäivitamine ja peatamine. Sagedusmuundurite ja sujuvkäivitite juhtimine.
 2. Klappide ja ventilaatorite juhtimine. Võimalik nii juhtimine «Avada-Sulgeda», kui ka sujuv juhtimine.
 3. Traali kompleksi juhtimine.
 4. PID-kontrollerid.
 5. Kompressorite juhtimine.
 6. Katelde juhtimine.
 7. Sisse-väljalülitamise järjestused, taaskäivitus peale tööpinge kadumist.
 8. Määrdesüsteemide juhtimine.
 9. Jahutus- ja küttesüsteemide juhtimine.
 10. Joogivee kontroll.
 11. Suruõhu juhtimine.
 12. Pilside juhtimine.
 13. Kütuse süsteemide juhtimine.
 14. Ventilatsiooni juhtimine.

Kogu juhtimine on kättesaadav operaatoripaneelidel graafilisel kujul, mis kergendab koolitamist. Juhtimine puutega või trackball ja klaviatuuri abil.

Ballasti kontroll

Kaugjälgimine ja juhtimine.

 

Ballasti juhtimine on MOREVIA osa ning tagab kaugjälgimist, pumpade ja klappide juhtimist kaptenisillast, keskjuhtimispostist või muust kohast. Süsteemi seisukord kuvatakse graafilisel kujul operaatoripaneelidel või monitoridel. Ühe puutega juhtimine tagab mugava juhtimise.

 

Juhtimise põhielemendid:

 

 1. Tankides nivoode mõõtmine.
 2. Pumpade juhtimine.
 3. Ventiilide juhtimine.
 4. Ballasti kontroll.
 5. Külgkalle kontroll.
 6. Rõhu, temperatuuri, läbivoolu arvestite kontroll jne.
 7. Automaatsed toimingud

Tankides nivoode mõõtmine

MOREVIA on võimeline töötama laia valikuga nivoo mõõteanduritega, k.a. hüdrostaatilised, ultraheli, mikrolainelised. Lisaks on võimalik mõõta temperatuuri ja rõhku tankides. Samuti, on võimalik mõõta tihedust. Info kuvatakse protsendina mahust, sentimeetrites ja kuupmeetrites. Pidevalt kontrollitakse tankide täitmist ja tühjendamist. Integreeritud süsteemi kasutamisel on võimalik tankide täitumistaset siduda lisavarustuse tööga (näiteks lülitada pump välja või sulgeda ventiili).

 

Nivoo mõõtmiseks on alati kasutusel kõrge täpsusega (14 bit või vajadusel 16 bit) mõõtemoodulid. See tagab, et MOREVIA ei too kaasa anduri lugemitele mõõtmisvigu. Samuti võib andurid ühendada andmesiini kaudu.

Andurite näitude täpsus sõltub kasutatavast mõõtmistehnoloogiast. Näiteks mikrolaineradari kasutamine võimaldab mõõtetäpsust 2-3 mm.

Nivoo mõõtmissüsteem võib olla integreeritud üld APS-süsteemi avarii nivoopiiri saavutamisest signaliseerimiseks, või saab omada oma sõltumata häiresüsteemi.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Kas on küsimusi? Oleme alati avatud uutele projektidele, loomevõimalustele ja sellele, kuidas me saame teid aidata.