PÕHIELEMENDID

Häire- ja jälgimissüsteem

APS-süsteem on MOREVIA süsteemiks põhine. Süsteemi eesmärk: seadmete töö kontroll, meeskonna teavitamine häiretest, riketest või hooldamise vajadusest. Süsteem peab arvestust kõigi häirete ja oluliste sündmuste kohta. Häired salvestatakse log-failis, näidates rakendumise-, kviteerimise- ja norm.seisundisse taastamise kellaaega. Kui APS-süsteem on integreeritud teiste laeva juhtimissüsteemidega, siis häired genereeritakse sõltudes teiste seadmete seisundist. Nt kui peamasin on peatatud, siis õlirõhu häired blokeeritakse.

Erilisused ja võimalused:

 

 1. Visuaalsete ja helisignaalide genereerimine häire korral.
 2. Häired on grupeeritud vastavalt kontrollitavatele seadmetele, peetakse häirete ja tähtsate sündmuste täielik ajalugu.
 3. Dubleerimisvõimalus lokaalsetel operaatoripaneelidel.
 4. Nii üksikute häirete, kui ka gruppide blokeerimine.
 5. Seisundi visuaalne graafiline esitus.
 6. Logide salvestamise võimalus faili kujul või printerile viimine.
 7. Kontrollitavate seadmete töötundide ja sisselülituste arvestus.
 8. Võime salvestada geograafilisi koordinaate.
 9. Hoiatused hooldamise vajadusest.
 10. Trendid ajaloo vaatamise võimalusega.

Energiahaldus

Energia jaotamise täielik kontroll.

 

MOREVIA-PMS annab energia jaotamise ja generaatorite täieliku kontrolli. Meeskond suudab selgelt mnemoskeemide ja graafikute abil jälgida seadmete seisukorda, näha ajalood, millal ja mis seadmed olid töös, mis ajaks ja kui palju elektrienergiat toodeti või kulutati.

 

Tänu vaatamise ajaloos ja selgetele elektritarbimise graafikutele, meeskond saab välja lülitada hetkel pole vajalikke, aga elektrit tarbivaid seadmeid, vastavalt sellele langeb koormus Diisligeneraatoritel,  vähenevad kütusekulud ja CO heitkogused. Juhul, kui kasutatakse mitmet Diisligeneraatorit (DG) kaskaaditöös ning elektrienergiakulud jälitakse MOREVIA-PMS süsteemi abil, siis iga DG töötundide arv langeb, sest süsteem otsustab ise, millal on effektiivsem 1 DG töö, aga millal mitu.

Süsteemi MOREVIA-PMS võimaluste loend:

 

 1. Ühe või mitme DG juhtimine, kuvades kõik andmed ja seisukorrad monitoril (pinge, sagedus, vool, kW, cos φ, temperatuurid jm.)
 2. DG käsi-, poolautomaat- ja automaatrežiimides sisse-väljalülitamise juhtimine.
 3. Kahte ja rohkem DG automaatne sünkroonimine.
 4. Generaatori lahutajate jälgimine ja juhtimine.
 5. Koormuste jälgimine ja DG-te töö kaskaadis.
 6. DG kaskaaditööst väljaviimine ja panek ooterežiimi (stand-by) ning tagasi sisseviimine koormuse tõusul.

Süsteemi MOREVIA-PMS kaitsevõimalused:

 

 1. Lühisekaitse
 2. Voolu ületamise kaitse
 3. Pinge ületamise kaitse
 4. Määratud sageduse kõrvalekaldest kaitse
 5. Ülekoormuse kaitse
 6. Madalast pingest kaitse
 7. Vastupidise võimsuse kaitse

Peamasina, roolimasinate ja propulsiivi juhtimine

MOREVIA pakub laiad võimalused Peamasinate, roolimasinate ja propulsiivi juhtimise moderniseerimiseks. Süsteem tagab Peamasinate kontrollitavat automaatkäivitamist ja peatamist. MOREVIA eesmärk – personalitöö kergendamine Peamasina käivitamisel ja samas tagada kõrgeim töö ohutustase. Lisaks ohutus tagatakse Safety-kontrollerite ja Safety DI/DO (SIL3) kasutamisega. 

 

Peamasinate juhtimisel tagatakse kõikide tähtsate ja lisaparameetrite kontrolli. Lisaks, kontroller  täidab maksimumpöörete ületamisest kaitsefunktsiooni. Maksimumpöörete ületamisest kaitsesüsteemi saab kasutada kui iseseisvat süsteemi olemasoleva asendamiseks. Peamasina juhtimissüsteem võib olla seotud sõukruvi sammu juhtimisega kasutatava võimsuse kontrollimiseks. Võimalikud erinevad töörežiimid: nt võllil määratud võimsuse hoidmine, mis on aktuaalne jäälõhkuja jaoks rasketes töötingimustes, või mootori maksimumvõimsuse kontroll, mis on tähtis võllgeneraatori töös võimsate elektritarbijatega.

Võta meiega ühendust

Kas on küsimusi? Oleme alati avatud uutele projektidele, loomevõimalustele ja sellele, kuidas me saame teid aidata.