Laevastiku seiresüsteem

Laevastiku seiresüsteem

Üks MOREVIA prioriteetsetest suuntest – see on mitte ainult ühe laeva üldine kontrollsüsteem, vaid ka võime kontrollida kogu Tellija laevastikku. 

Laevastiku SeireSüsteem (LSS) võimaldab jälgida kontorist kõigi laevade tööd.  

Kättesaadavad on kõik andmed: kulud, kiirus, suund, tuule tugevus, tõhusus ja laeva asukoht. Kõik edastatud andmed kuvatakse nii graafiliselt, kui ka arvuliselt. Laevaomanikud või nende juurdepääsu omavad esindajad saavad võrrelda laevade tööd mugava graafilise võrdluse vormis, mille põhjal on võimalik näidata absoluutselt kõiki (või valikuliselt) Morevia süsteemi andmeid. LSS on eriti kasulik reisi laevafirmadele, kelle reisid on ühes ja samas suunas, näiteks parvlaevaliiklused.

Samuti Laevaomanikule ja meeskonnale on alati kättesaadavad kokkuvõtlikud raportid kütusekulu, seadmete töötundide, läbitud tee ja töö tõhususe kohta. Sellised raportid luuakse ja salvestatakse süsteemi mällu automaatselt iga päev, nädal, kuu.

Soovi korral võib Laevaomanikule edastada täiendavaid andmeid, näiteks häiresignaalide rakendumisest,  kütusejääke tankides ja hooldustööde täitmisest.

Peamasina ja laeva tõhususe arvutamine

MOREVIA tagab töötõhususe arvutamist kütusekulu arvestuse, PM ja DG toodetud võimsuse ning teiste parameetrite põhjal. Süsteem saab arvestada tuule ning hoovuse (lagi andmete põhjal) jõudu ja suunda,  süvise, kaldenurga ja diferenti. Samuti, süsteem arvestab torsiomeetrite ja kW-meetrite andmed. Nende andmete ja kogutud statistika põhjal süsteem arvutab laeva töötõhusust. Samuti, tõhususe arvutamise süsteemi integreerimisel koos Peamasinate juhtimissüsteemiga, MOREVIA on võimeline automaatselt viia lisamasinaid töösse või vastupidi, peatada neid kütuse säästmiseks.

 

MOREVIA tagab üksikute aruannete automaatset genereerimist trükkimiseks ja kokkuvõtlikke aruandeid analüüsiks. Aruanded luuakse igapäevaselt, igakuiselt ja väljumisel sadamast. Võimalik erinevate kütusetüüpide arvestus, näidates tööaega igal tüübil. Samuti, registreeritakse kellaaeg ja koordinaadid kütusetüübi ümberlülitamisel.

 

Kõik andmed kütusekulu, kiiruse, võimsuse ja muude parameetrite kohta on saadaval nii võrgus kui ka ajaloolises režiimis viimase kolme aasta eest. Andmed kuvatakse sobivas graafilises vormis (trendid) geograafilise asukoha viitega.

 

Parimate reiside (trips) süsteem võrdleb andmeid viimase 30 päeva eest ning esitab laevajuhile andmed selle marsruudi parimate kütusekulude kohta, mis motiveerib ökonoomsemale sõidule. Parimad tulemused teatakse laevajuhile ning edastatakse kontorisse.  

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Kas on küsimusi? Oleme alati avatud uutele projektidele, loomevõimalustele ja sellele, kuidas me saame teid aidata.